петък, 21 февруари 2014 г.

Парче от зъб на саблезъб
Днес проведохме първата съвместна творческа работилница на "Точица" и "Музейко", строящият се в София детски научен център. Музейко е необикновено същество с формата на триъгълник, който пътешества къде ли не, минава през какви ли не перипетии и винаги носи по нещо интересно, което децата могат да видят и пипнат :)
Всички приключения на Музейко ще бъдат измислени от деца по време на предвидените творчески работилници. Днес бяхме при  първокласниците на госпожа Василиаду от 138-о ОУ (и Лино от четвърти клас), които измислиха преживелиците на Музейко в праисторията.

Веднъж Музейко решил да пътешества в миналото. Върнал се 7 милиона години назад, още преди Ледената епоха, но след времето на динозаврите. Огледал се и видял прадядовците на днешните животни - едно приличало на слон, но зъбите му били извити надолу, друго приличало на кон, обаче било много мъничко, имало носорог с много козина и един тигър със зъби като саби.
И докато Музейко се чудел с кого да се запознае, този тигър дошъл и поискал да станат приятели. Тръгнали двамата, но тигърът все му правел номера - навеждал се уж да вземе камъче и да го метне в езерото, за да направи жабка, а всъщност - шат! - мятал Музейко. Музейко цопнал в езерото, а една жаба се качила на главата му. Музейко изпищял, защото много мразел жаби!
Тогава една маймунка се съжалила над него и го издърпала с опашката си. После плеснала саблезъбия тигър, защото много мразела фалшивите приятели. Лицемер с лицемер!
Да, обаче тигърът я нападнал. Двамата с Музейко се биели срещу него - маймунката с опашката си, Музейко с човката си... но тигърът бил много силен! Тогава на помощ дошъл дядото на слона, дейнотериумът. Той засмукал тигъра с хобота си и го метнал на едно дърво. Само че клонът се счупил и тигърът паднал на долния клон. Долният клон също се счупил и тигърът продължил да пропада. Прас! Прас! Прас! Прас! Всички клони се счупили и тигърът паднал най-долу на едни камъни, счупил си грамадните зъби и си натъртил носа. Вече не бил саблезъб.
Докато маймунката и Музейко се радвали на победата, наблизо избухнал вулкан. Животните се разпищели, Музейко се изплашил и избягал в своето измерение. После обаче решил да помогне на приятелите си, взел от своето измерение голям камък, върнал се в миналото и запушил вулкана. Лавата спряла да тече, само тази, която била изтекла, стигнала езерото и станала на киселина.
Тогава обаче един носорог, който не искал всичко да свършва щастливо, пробил в камъка на Музейко една дупка с рога си и лавата пак потекла. Всички хукнали да бягат; само малкото конче се чудело как да помогне. То било много мъничко и не можело никого да носи на гърба си, затова пък било умно. Взело счупения зъб на тигъра и запушило с него дупката на вулкана! Лавата спряла да тече и животните се върнали. Лошият космат носорог се ядосал, пил по погрешка от киселината и умрял, а всички други живели щастливо. 
Музейко си взел за спомен другия счупен зъб на тигъра и се върнал в своето време. 

1 коментар: