четвъртък, 23 май 2013 г.

Честит ви видим свят и дивен свят невидим на буквите!
Да сте силни в знанието си, да използвате езика за добро. Защото той е наистина страшно оръжие.

И нещо весело - знаете ли, че можете да инсталирате глаголически шрифтове на компютъра си?
Например ето оттук.
Ваша

2 коментара: