четвъртък, 18 ноември 2010 г.

За информираното съгласие

Предавам съобщението за акцията на "Родилница" и "Естествено" по повод на информираното съгласие - документ, който нерядко на практика се използва за оневиняване на лекуващия лекар независимо дали прилаганите от него процедури са опасни, оправдани и т.н. Много често, особено в случая на родилките, тези документи се подават на пациента за подпис без фактическо информиране (т.е. никой не му обяснява за какво всъщност става въпрос, нито го запознава с тях предварително, а ги вади в последния момент, когато той няма избор да откаже). Затова намирам за важен опитът им да хвърлят повече светлина върху съдържанието на тези документи и свързаните с тях права на пациента. Ще се опитам да присъствам на акцията.

"Следващата седмица, по повод Международният Ден за Премахването на Насилието към Жените, в сътрудничество с Естествено организираме инициатива Инфогласност. Практиките на световно ниво показват, че най-добрият начин да се даде сила на жените е чрез обучение. Затова тази година акцията ни ще наблегне точно на това, и по-специално на разгласяване на правата на раждащите жени относно информираното съгласие.

Информираното съгласие се е превърнало в дълъг списък на пакет от интервенции, под който родилките просто трябва да се подпишат, често в разгара на раждането си. Може ли да откажете? Какви са тези интервенции? Защо са нужни? Кой ги прави? Може ли да се съгласите с едни и да откажете други? Има ли алтернативи на предложените процедури?
В действителност, информираното съгласие е добре регламентиран (дори в нашата страна) процес, който има за цел да предпази пациентите и да им осигури правото да решават кой, кога и какво какво прави над тялото им. Едно основно човешко право, което не бива да бъде пренебрегвано.

Елате да се информираме заедно за Информираното съгласие! Присъединете се към нас - четвъртък, 25ти ноември, Майчин дом-София (ул. Здраве 2), 10.30ч. Ще подпишем писма, ще си поговорим, ще раздадем брошури и най-важното ще застанем в защита на един много важен за всяка от нас процес.

Акция под същия надслов ще има и в град Варна, пред СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов", на същия ден и час.

Няма коментари:

Публикуване на коментар