неделя, 4 юли 2010 г.

Рецензия от Ането - "Седмица от Събо-ти"


"Седмица от Събо-ти" е една много смешна книга, в която един Събо се появява при плахия господин Биров. Господин Биров търпи караниците на госпожа Червенозелева (хазяйката му) и на господин Горнокамъков (шефът му). Но когато Събо се появява при него, той започва да изразява мислите му. Първо господин Биров иска да изпъди Събо, но после колкото повече Събо е при него, толкова повече той го обиква. Събо е същество, което остава само една седмица при човека, който е познал името му. То може да изпълнява желания и е много странно на вид.
Според мен книгата е много хубава заради чувството за хумор в нея, например в имената.

Анна Бодакова

2 коментара: