четвъртък, 27 май 2010 г.

На колко оценява Илчев името на СУ?

Току-що разбрах, че редом с други безобразия "антикризисните мерки" в Софийски университет предвиждат проверяващите на кандидатстудентските изпити да не получават заплащане за онези работи, които са оценили с двойки.
Това означава, че ръководството упражнява натиск върху изпитващите да занижат нивото си; това означава повече студенти, влезли без елементарна грамотност. И без това в момента виждам как бъдещи филолози не умеят да пишат, вкл. в трети курс англ. филология се налага да обяснявам на студентите си елементарни правила за пунктуация на сложно изречение. Сега ще стане още по-лошо; тези, които са влезли, въпреки че не отговарят на критериите, така ще си и излязат.
И това ще обезцени дипломите, издавани от Софийски университет, също като на куп "висши учебни заведения" в страната.
Не казвам, че досега критериите са били безупречни. Но трябваше да се работи да се повишат, а не да се премахнат.

П.С. Днес получих снимка на страници от учебника по български език за 7-и клас, в който децата учат за номинативни вериги.
Номинативни вериги, казано по-просто, са вариантите, с които може да се замести дадена дума или израз - например за да се избегне повторение. Единия път вместо "Пенчо" ще кажеш "той", друг път ще използваш синоним, трети път ще изпуснеш думата, защото се подразбира от контекста. Това е цялата философия.
Но на седмокласниците им се сервира като "номинативни вериги" с куп зле обяснени теории към тях. Какво излиза? Свръхизисквания в началните степени на обучението, никакви критерии в края му?
Резултатът е видим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар