четвъртък, 20 май 2010 г.

Автентика


Ето тези руини всъщност са средновековни. Те си заслужават да бъдат представени по достойнство, със съответната обяснителна експозиция.
Понастоящем обаче край тях има табели с по едно сухо и неинформативно изречение; край една църква например пише "Църква номер 12".

Разбира се, автентичните руини са ниски и няма как да бъдат осветени и озвучени, та да се виждат от центъра. Освен това подобна експозиция изисква работа. Компетентна работа.

П.С. както се вижда, точно автентичните руини не представляват заплаха за децата.


Модерната стена вдясно обаче си е опасна.


Нямам обяснение защо като са строяли "средновековни" стени, не са ги достроили докрай:


Автентика:

още автентика:


Автентиката трябва да се запази на всяка цена! Какво са няколко загинали деца пред творчеството на Сокеров?

П.С. нека няма грешка. Аз съм за запазване на истински автентичните руини, разбира се; има начини това да стане с вкус. В конкретния случай, както ясно се вижда, точно автентичните останки с нищо не заплашват живота и здравето на посетителите. Заплашва го кичозния панаирджийски вкус, според който крепостните стени са построени като руини... от осемдесетте години на двайсети век.

Няма коментари:

Публикуване на коментар