вторник, 23 март 2010 г.

Фотографска изложба за Природонаучния музей на Флавио Бонети
По странно съвпадение точно след посещението ни в Природонаучния музей вчера снощи ми се обадиха с молба да преведа кратък текст за предстояща изложба.... на италиански фотограф, снимал залите на същия този музей като повод за размишление върху ролите, които играем в отношенията си с природата, върху различните принципи на организации, които й налагаме, и следите от присъствието на различни хора сред тази колекция препарирани животни - пътешественици, учени, пазачи, зрители...

Ето впрочем част от официалния текст:
На фокус е не самата природа, а "идеята за природата"....
При първото си посещение в музея художникът бил поразен от наличието на експонати, които напомняли домашна мебелировка. Във фотографираната от Флавио Бонети среда природата се превръща в нова структура, която носи втори, фикционален смисъл. Тя се населява с нови въображаеми жители - пазачи, които не знаят какво пазят, или пътешественици, които се възхищават от препарираните от тях животни и съжителстват с тях.
Самата организация на Природонаучния музей е свързана с един вид научна "пропаганда"; производството на "истини" показва как обществото разказва "фактите" за природата: сложното изграждане на официалната история, която в същото време отразява промените в историята въобще, както и нейните фикс-идеи, нови икономически структури и т.н.
Театралният момент играе важна роля в режисираните фотографии на Флавио Бонети, където художникът приема различни роли и размишлява, с остра ирония, върху нашите представи за изследователя, учения и твореца: три фигури, които често биват културно и социално идеализирани.
В този смисъл авторът ни приканва да поставим под въпрос основните категории на знанието. Тук фотографията не е инструмент за запечатване на (вече научно променената) реално съществуваща колекция, а сцена, на която се разиграват предлаганите от него възможности и несигурни спомени, макар снимките вярно да предават автентичната атмсфера и формалните характеристики на изложбените зали.

Изложбата можете да разгледате и на
сайта на автора, като щракнете на Natural History

При нас ще тръгне от девети април.

Няма коментари:

Публикуване на коментар