понеделник, 15 март 2010 г.

Водите на мартто е пръчка и камък,
то е краят на пътя,
задушливият пламък
и далечният тътен

стъкълце във пета
то е слънце и хляб,
и нощта, и смъртта,
то е дуло и трап

то е цвят по дъба
и лисича следа
стъпката към ръба
пъпка дрян под леда

вятърната кора
жулната и оголена
урвата под върха,
то е нищо особено

то е вятър разпуснат
то е краят на склона
празно място и устрем
страх, надежда и спомен

бреговете говорят
за водите на март
и сърцето прелива
- радостта, радостта.

Стъпката и пръстта
то е ритъм попътен
и плътта, и костта,
то е бързеят мътен

то е риба, блесна,
пресекливият крясък
пробегът на стрела
полепеният пясък

чуканче на дърво
то е край на отсечка
лумнало зарево
ненадейна засечка

острие, острота
то е гвоздей изтръгнат
дрезгава светлина
млъкнал дрозд, край на кръг

и бетонен панел
в теменужено утро
ненадеен обстрел
от припомнени думи

то е някой в кревата
то е план на дома
хлътването, колата
и калта, и калта.

то е пръски, прескок
и пружина, и полет
то е отглас, оток,
то е локва и пролет

бреговете говорят
за водите на март
и сърцето прелива
- радостта, радостта.

то е пръчка и камък,
то е краят на пътя,
задушливият пламък
и далечният тътен

Няма коментари:

Публикуване на коментар