петък, 5 март 2010 г.

Четиво

Интересна статия за ефекта на фалшивите елити върху образованието

Няколко извадки...

Така, от всички компоненти на „системата от идеали”, предлагани на младежта от обществото, изброени от Ерик Ериксън, учениците усвояват два-три, а много често само един – ще продължа с думите на Ериксън: „подчинението на лидерите, които като свръхчовешки фигури или „големи братя” стоят над двусмислеността на отношенията „родител-дете”.
------------------------
Нека обобщим. Българското училище не може да възпроизвежда нещо, което обществото не произвежда; то не може да развива мотивации, които обществото като цяло не подкрепя; и не може да съхранява традиции, които не са въплътени в социално поведение, а са експонирани в музеите. Може, но само доколкото отделни личности - учители, родители и представители на културния елит, не са се отказали да защитават значимостта на интелектуалния труд и хуманизиращата роля на знанието. И, разбира се, доколкото всеки български ученик, полагайки успешно изпит по английски език, може да замине за някой западен университет.

Ето моя отговор

Няма коментари:

Публикуване на коментар