събота, 20 февруари 2010 г.

Ще се изпитваме ли? :)

Доколкото целта на упражнението е да се провери какво знае детето и да се преговорят още веднъж нещата, в домашна обстановка това може да се постигне перфектно, като оставите детето да изпита вас.
Разбира се, постарайте се да сбъркате няколко пъти - хем ще разберете дали е схванало принципа, според който може да определи дали даден отговор е верен или грешен, хем ще му доставите небивало удоволствие.
Ако "учителят" бърка, поправете го максимално незабележимо, направо шепнешком.
Впрочем моята учителка се оказа много блага и даже ми даде от бонбоните си за награда :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар