вторник, 16 февруари 2010 г.

Държавна агенция за какво?

Люба Русева от "Дневник" обърна внимание на следния текст на сайта на "Държавна агенция за закрила на детето": http://www.stopech.sacp.government.bg/?sid=child_bg
Представете си, че сте дете, което е било насилвано или бито от свой близък, търсите подкрепа и намирате бездушен, бюрократичен текст, в който ви се обяснява как да класифицирате преживяното от вас насилие.
Представете си бюрократа, който го е писал и е усвоил едни пари по едни фондове, как дописва последните изречения...
"Страхуваш се, че някой ще ти се подиграе, защото не можеш да определиш дали това, което ти се случва е лошо или добро. Затова ние ти предлагаме информация, която ще ти помогне да си изясниш, кое поведение се счита за насилие и като какъв вид насилие може да го определиш.
Насилието се дели на физическо, психическо и сексуално."
...и туря точката с чувство за изпълнен дълг.
Тези хора добре ли са?

Няма коментари:

Публикуване на коментар