вторник, 23 февруари 2010 г.

Вълкът, който мразел математиката

Майката сложила в кошницата на Червената шапчица 125 гр. масло, 500 гр. питки, 250 гр. сладко (заедно с бурканчето) и една ябълка, която също тежала 125 гр.

Кошницата натежала с .... гр. или ...... кг.

Пътечките в гората имали формата на правоъгълен триъгълник, като Червената шапчица тръгнала по катетите, а вълкът - по катетите. Кой е изминал по-голямо разстояние?

Когато видяла вълка в леглото на баба си, с бабината нощница и бонето, Червената шапчица решила да му отмъсти. Примъкнала се до леглото и рекла:
- Бабоо?
- Да, момичето ми?
- Ако радиусът на ирисите ти се е увеличил от половин на един сантиметър, с колко се е увеличила обиколката им? А ако в устата ти има 30 зъба и всеки зъб е пораснал с половин сантиметър, с колко сантиметра общо са пораснали зъбите в устата ти?

Тук вълкът не издържал, станал, изплюл бабата, тропнал с крак и заявил, че това на нищо не прилича, че са му развалили хубавата приказка, че няма повече да играе и въобще да вървят да си търсят друг лош.
Тръшнал вратата и повече не се видял.
А ти знаеш ли?

Няма коментари:

Публикуване на коментар